سرور ابری SSD ایران

IRCloud-512

1 هسته @ 1500 مگاهرتز
512 مگابایت حافظه RAM
15 گیگابایت فضای دیسک NVMe
30 ترافیک ماهانه

IRCloud-1G

1 هسته @ 2000 مگاهرتز
1 گیگابایت حافظه RAM
25 گیگابایت فضای دیسک NVMe
60 گیگابایت ترافیک ماهانه

IRCloud-2G

2 هسته @ 2000 مگاهرتز
2 گیگابایت حافظه RAM
40 گیگابایت فضای دیسک NV
90 گیگابایت ترافیک ماهانه

IRCloud-3G

2 هسته @ 2000 مگاهرتز
3 گیگابایت حافظه RAM
55 گیگابایت فضای دیسک NV
150 گیگابایت ترافیک ماهانه

IRCloud-4G

3 هسته @ 2000 مگاهرتز
4 گیگابایت حافظه RAM
70 گیگابایت فضای دیسک NV
200 گیگابایت ترافیک ماهانه

IRCloud-5G

3 هسته @ 2000 مگاهرتز
5 گیگابایت حافظه RAM
85 گیگابایت فضای دیسک NV
250 گیگابایت ترافیک ماهانه