اخبار

اطلاعیه فوری جا به جایی سرورهای ایران مستقر در مرکز داده پارس آنلاین

بر اساس اعلام فوری شرک پارس آنلاین مبنی بر جا به جایی سرورها و تجهیزات مستقر در مرکز داده آپادانا، طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده کلیه سرورها و تجهیزات مستقر در مرکز داده آپادانا در بامداد ... بیشتر »